bliksėti

bliksėti
bliksė́ti, blìksi, -ė́jo intr. žibsėti, blikčioti (silpnai): Žaibai tik blìksi blìksi, net šviesu Rk. Visa padangė blìksi Grž. Žiūrau, dar blìksi duobėj žarijos Srj. Kas ten blìksi, lygiai liepsnelė? Ps. Jų naujas pakinkymas [arklio] – tik blìksi blìksi! Jnšk. Stirnų baltos uodegos blìksi [bėgant] Ėr. Žuvelės nardo, bliksi kaip žvaigždės Skr. Nebebliksė̃s ant pirštelių auksiniai žiedeliai Vžns.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • bliksėti — vksm. Ant rañkos bliksėjo sužadėtùvių žiedas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pabliksėti — pabliksėti, pàbliksi, ėjo intr. kiek bliksėti: Vakarų šone tik pabliksėjo [žaibai], bet negriaudė Jnšk. bliksėti; nubliksėti; pabliksėti; subliksėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • blakčioti — blakčioti, ioja, iojo intr. 1. blikčioti, bliksėti: Mačiau, kaip pelkėse žvakutė blakčiojo Lkž. Prie blakčiojančios žvakės sunku skaityti Ssk. 2. mirkčioti: Ko blakčioji, ar į akį kas įkrito? Vvr. Atsisėdęs vaikas pri pečiaus blakčiojo blakčiojo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bligznoti — bligznoti, oja, ojo intr. bliksėti: Mačiau bligznojant Nidos švyturį Klp. ║ blizgant judėti: Ant medžio bligzno[ja] nuo vėjo, t. y. kruta J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bliksnoti — bliksnoti, oja, ojo intr. bliksėti, pliupsėti: Te[n] toli kažkas bliksnoja, gal su likterna eina Skr. Negaliu skaityt – žiburys bliksnoja, akis gadina Skr. Mačiau gaisro pradžią, kai ugnelė vos vos bliksnojo Ar …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bliksėjimas — sm. (1) → bliksėti: Gatvėse lempų bliksėjimas stelbia mėnulio mėlyną šviesą rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • blikčioti — blikčioti, ioja, iojo intr. 1. tarpais subligzti; žr. bliksėti: Žaibai tik blikčioja, tik blikčioja rš. 2. žvairomis žiūrėti, dėbčioti: Ans blikčio[ja], t. y. nekęsdamas veizdi J. Su akimis blikt blikt blikčio[ja] veizdėdamas, t. y. veizdi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • blikčiuoti — blikčiuoti, iuoja, iãvo intr. bliksėti (apie krintančias žvaigždes): Blikčiuo[ja] dangus Plng …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • blinksėti — blinksėti, blìnksi, ėjo 1. tr. blinkčioti, mėtyti: Man nesunkus darbas – blìnksiu ir blìnksiu po pėdą Lnkv. 2. tr. varstyti, trinksėti: Neblinksėk durų, kam blìnksi! Ds. 3. intr. švytuoti, maskatuoti, tabaluoti: Skvernas blìnksi Tvr. Eina, o …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bliskėti — bliskėti, blìska, ėjo intr. bliksėti: Bliskės žaibai, griaus perkūnai M.Valanč …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”